Duurzaam ondernemen

Klaver Fietsparkeren wil een duurzame omgeving realiseren die het leven van mens en milieu verbetert.
Wij hechten veel waarde aan de hoogste kwaliteit en de veiligheid van onze werknemers. Naast kwaliteit
besteden we veel aandacht aan de reductie van CO2-uitstoot en bieden we mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie een plek binnen ons bedrijf.

CO2 Prestatieladder

Klaver heeft het hoogst haalbare CO2 certificaat niveau 5. Hiervoor is inzicht in de eigen CO2 uitstoot
noodzakelijk voor scope 1, 2 en 3. Dat zijn de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt welke onderstaand zijn weergegeven:

Scope 1 emissies:
Scope 1 of directe emissies, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.

Scope 2 emissies:
Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, maar die door de organisatie worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.

Scope 3 emissies:
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden door de organisatie. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door de organisatie aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering (downstream). Hoewel ‘business travel’ conform het GHG protocol een scope 3 emissie categorie is, moeten deze emissies voor de CO2-Prestatieladder worden meegenomen in de emissie-inventaris voor eis 3.A.1 in Handboek 3.1.

 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf 01-02-2016 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf in de hoogst haalbare trede. Het keurmerk
Prestatieladder Socialer Ondernemen maakt zichtbaar dat Klaver Fietsparkeren niet alleen in haar werk
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering
een plek biedt.

 

MVO certificaat

Klaver Fietsparkeren voldoet aan de gestelde toetsingscriteria op niveau certificaat van de Metaalunie MVO-monitor.

VCA

Met het voldoen aan de eisen van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) zorgt Klaver Fietsparkeren voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers.

Mobiliteit

Veel ondernemers gaan voorbij aan het feit dat bijna 50% van de voertuig gerelateerde kosten wordt bepaald door het brandstofverbruik. U begrijpt dat een laag verbruik dus direct bijdraagt aan minder kosten. Ons eigen wagenpark bestaat uit klasse A/B type auto’s. Daarnaast stimuleert Klaver zijn medewerkers om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde. Onze vervoerders maken bijvoorbeeld gebruik van vrachtwagens met lage CO2-uitstoot.

Digitaal factureren

Duurzaam denken is goed, duurzaam doen is beter! Klaver Fietsparkeren biedt u Factuur Digitaal. Wij factureren digitaal en ontvangen facturen graag via: finance@klaverfietsparkeren.nl. Dit levert een energie- en CO2 besparing op en is ook nog eens efficiënt, servicegericht, veilig en snel.

 

Rapportages